Obywatele Wschodniej 50

W „Obywatelach Wschodniej 50” Janusz Opryński razem ze znawczynią historii Łodzi Joanną Orzechowską opowiedzieli losy lokatorów Wschodniej 50 przywołując ich korespondencję z administracją. Mieszkańcy pisali pisma przed wojną, po wojnie. Do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, do Zarządu Budynków Mieszkalnych, do Prezydium Dzielnicowej Rady, do Starostwa Grodzkiego… Rady i Prezydia pisały do Dwojry Rabinowicz, do Izraela Hofmana, do Abrama Wajnberga, do Jakóba Rosenberga, do Chili Wajnberg.

Przedstawienia należące do trzyletniego projektu „Podwórka” stanowią osobną kategorię wydarzeń przygotowywanych specjalnie na festiwal. Projekt jest wspierany finansowo przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki wydarzeniom artystycznym, spotkaniom i projekcjom do podwórek wraca życie, z niepamięci udaje się wydobyć historie mieszkańców robotniczego miasta.

&nbps;